Hạ tầng giao thông Hải Phòng kết nối các tỉnh

⁉️ Hải Phòng đã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương lân cận như thế nào ? 

✅ Trong những năm gần đây, Hải Phòng liên tục đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông đường bộ để kết nối các địa phương “hàng xóm”. 
✅ Hầu hết các dự án đều do Hải Phòng chủ động triển khai và bỏ phần lớn vốn đầu tư với kỳ vọng sẽ kết nối giao thông liên vùng, thu hút nguồn nhân lực, thúc đẩy giao thương của các địa phương xung quanh….
✅ Hải Phòng tiếp tục khẳng định vị thế là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ chính của cả miền Bắc, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước…

Hải Phòng đã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương lân cận

Hải Phòng đã đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông 

Biên tập: Hải Phòng Highlights